SUPERVĪZIJA PROFESIONĀLAJĀ VIDĒ

Supervīzija ir unikāls pakalpojums, kas veicina personīgo un komandas profesionālo kompetenču attīstību darba vietā. Tā sniedz skaidrību par organizācijas un tās darbinieku misiju, palīdz definēt mērķus un nonākt pie efektīvākajiem risinājumiem, kā arī vērst uz darbinieku labsajūtu un gandarījumu, pildot amata pienākumus.

Supervīzijā tiek strādāts ar darba procesu izpratni un organizācijas jautājumiem, ar darbinieku savstarpējās komunikācijas jautājumiem; ar labbūtības un profesionālo kompetenču attīstības jautājumiem.

Supervīzija ir efektīvs veids kā stiprināt un attīstīt supervīzijas sesiju dalībnieku refleksijas prasmes. Apzinoties klientu, kolēģu un savu individuālo pieredzi un vajadzības, iespējams pieņemt lēmumus labākai sadarbībai. Ieguvēji ir gan organizācija, kas piedalās supervīzijā, tās vadītāji un darbinieki, gan arī sadarbības partneri un klienti.  

KĀ NORIT SUPERVĪZIJA? No sākuma notiek vienošanās ar pasūtītāju par supervīzijas 'rāmi', par ko tieši notiks supervīzija. Parasti supervīziju praktizē regulāri un ilgtermiņā. Ja nav iepriekšējas supervīzijas pieredzes, tad ieteicams sākt ar 6 supervīziju sesijām. Sesiju ilgums un biežums 3-8 dalībniekiem: 120 vai 180 minūtes reizi 4-6 nedēļas. 

Supervīzija īpaši ir noderīga uzņēmumiem, kuriem rūp darbinieku komunikācija, profesionālisms, labsajūta un klientu apmierinātība.

ILGUMS UN NORISES VIETA. Individuālās supervīzijas sesijas (60 vai 90 minūtes) iespējams noturēt darba vietā, dabā, tiešsaistē vai teamcoach.lv supervīzijas kabinetā (Alberta ielā 13, Rīgā). Komandu un grupu supervīzijas sesijas norises vieta tiek organizēta pēc abpusējas vienošanās un iespējām. 

PIETEIKTIES SUPERVĪZIJAI

Profesionālo kompetenču
attīstīšana drošā, atbalstošā vidē

Katram indivīdam un komandai
pielāgotas mācīšanās metodes

 Skaidrība par to, kur ieguldīt
personīgo un komandas enerģiju

Konfidencialitāte