JEVA KARABEŠKO

Tālrunis: 264 602 88 
E-pasts: jeva@teamcoach.lv

REKVIZĪTI:

Biedrība "Dzīves līdzsvaram"
Rīga, Viestura pr. 81-20, LV-1005
Reģ. nr. 40008287343                                LV09UNLA0055001185762

SIA "MDO line"
"Viganti", Renda, Kuldīgas nov. LV-3319
Reģ. nr. 40103266657                                PVN maks. nr.  LV40103266657
LV33UNLA0050014983071

PIESAKIES KOUČINGAM VAI SUPERVĪZIJAI

vai uzdod sev interesējošu jautājumu: