KOMANDU UN INDIVIDUĀLAIS KOUČINGS 

Koučings ir lieliska metode dažādu mērķu sasniegšanai, definējot un pilnveidojot gan cilvēka individuālās, gan komandas stiprās puses. Process palīdz:

  • pieņemt lēmumus; 
  • formulēt skaidrus mērķus; 
  • meklēt, izvērtēt un izvēlēties risinājumus; 
  • modelēt stratēģijas un soļus plāna realizēšanai;
  • atrast un saglabāt motivāciju mērķa realizēšanai;
  • stiprināt un saliedēt komandu.

INDIVIDUĀLĀ KOUČINGA IEGUVUMI. Individuālais koučings stiprina pašvērtējumu, sniedz skaidrību par paša talantiem, stiprajām pusēm, vēlmēm, mērķiem un iespējam sevi realizēt. Sesijas ilgums: 45, 60 vai 90 minūtes.

KOMANDU KOUČINGA IEGUVUMI. Komandu koučings saliedē un veicina uz risinājumiem vērstu komunikāciju. Tas mudina izkopt prasmes profesionāli rīkoties konfliktsituācijās un rast tām konstruktīvus risinājumus, kā arī uzturēt motivāciju labākam komandas rezultātam. 

Sesijas ilgums: 120, 180 minūtes. Stratēģiskās plānošanas sesijas: 6 - 12 stundas, 1-2 dienas.

Noturīgiem koučinga sesiju ieguvumiem nepieciešamas vismaz 3 sesijas. To regularitāte atkarīga no katras komandas vai personas mērķa un tā termiņa. Ieteicamais biežums no 1 x nedēļā līdz 1 x 2 mēnešos.  

NORISES VIETAS. Individuālās koučinga sesijas iespējams noturēt darba vietā, dabā, tiešsaistē vai teamcoach.lv koučinga kabinetā (6. stāvā, Alberta ielā 13, Rīgā). Komandu koučinga sesijas norises vieta tiek organizēta pēc abpusējas vienošanās un iespējām.

PIETEIKTIES SESIJAI

Koučings sniedz laiku mierīgām,
konstruktīvām pārdomām


Fokuss uz risinājumiem dažādu
mērķu sasniegšanai

Palīdz attīstīt un pielietot to, kas
patīk un sanāk vislabāk

Konfidencialitāte