KATRAI ORGANIZĀCIJAI UN KOMANDAI ĪPAŠI PIELĀGOTAS APMĀCĪBAS

Darbinieku apmācības notiek koučinga stilā un tiek veidotas konkrētu prasmju  attīstībai un stiprināšanai. Pēc sarunas ar pakalpojuma pasūtītāju tiek izveidota pielāgota programma, kas tiek realizēta praktisku apmācību sesiju veidā. 

Apmācību sesijas ilgums: 2-3 stundas. Vēlamais dalībnieku skaits: 12 - 16 cilvēki.

Tēmas par un ap produktīvu komunikāciju, atgriezeniskās saites sniegšanu, uzvedību, komandas darbu, vadības jautājumiem, pārmaiņu ieviešanu, produktivitāti (LEAN), balansu, talantu realizāciju, mērķu uzstādīšanu un sasniegšanu, atbildības uzņemšanos, plānošanu, u.c.

Apmācības iespējams noturēt gan klātienē, gan attālināti (ar ieslēgtām kamerām un mikrofoniem). Tās ir praktiskas un ar vienkāršiem, bet efektīviem 'mājas darbiem', lai uzreiz būtu jūtami ieguvumi no mācību procesa. 

PIETEIKT APMĀCĪBAS